+ 100% - Englishಕನ್ನಡ
Menu

ಟೆಂಡರ್ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು

  • ಬೆಂಗಳೂರು

  • ರಾಯಚೂರು ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ

  • ಬಳ್ಳಾರಿ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ

  • ವರಾಹಿ ಹೈಡ್ರೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್

  • ಕಾಳಿ ಹೈಡ್ರೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್

  • ಶರಾವತಿ ಹೈಡ್ರೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್

  • ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಮನೆ

ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :04.06.2018 04:40:11
ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು :admin