+ 100% - Englishಕನ್ನಡ
Menu

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ

ಇಟ್ನಾಳ್ ಸೌರಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ,

ಕಪ್ಪದಗುಡ್ಡ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ

9 ಘಟಕಗಳು × 0.230, ಮೆವ್ಯಾ 11 ಘಟಕಗಳು × 0.230 ಮೆವ್ಯಾ = 4.555 ಮೆವ್ಯಾ

ಶಿಂಷಾ ಸೌರ ಪಿ.ವಿ ಕೇಂದ್ರ

5 ಮೆವ್ಯಾ

ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಸೌರ ಪಿ.ವಿ ಕೇಂದ್ರ

3 ಮೆವ್ಯಾ

ಎಲೆಸಂದ್ರ ಸೌರ ಪಿ.ವಿ ಕೇಂದ್ರ

3 ಮೆವ್ಯಾ

ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :05.06.2014 09:27:23
ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು :admin