+ 100% - Englishಕನ್ನಡ
Menu

ಯೋಜನೆಗಳು

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

1 ಘಟಕ × 15 ಮೆವ್ಯಾ 5 ಘಟಕಗಳು ×55 ಮೆವ್ಯಾ = 290 ಮೆ ವ್ಯಾ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕ-1 & 2

1 ಘಟಕ × 500 ಮೆವ್ಯಾ = 500 ಮೆವ್ಯಾ + 1 ಘಟಕ × 500 ಮೆವ್ಯಾ = 500 ಮೆವ್ಯಾ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕ-3

1 ಘಟಕ × 700 ಮೆವ್ಯಾ = 700 ಮೆವ್ಯಾ

ಭದ್ರಾ ಎಡ ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

2 ಘಟಕಗಳು × 12 ಮೆವ್ಯಾ, 1 ಘಟಕ × 2 ಮೆವ್ಯಾ = 26 ಮೆವ್ಯಾ

ಭದ್ರಾ ಬಲ ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

1 ಘಟಕ × 7.2 ಮೆವ್ಯಾ, 1 ಘಟಕ × 6 ಮೆವ್ಯಾ = 13.20 ಮೆವ್ಯಾ

ಬಿಡದಿ 2 ನೇ ಹಂತ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯ(ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ)

700 MW

ಬಿಡದಿ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಸಂಯುಕ್ತ ಆವರ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ(ಅನುಮೋದನೆ)

1 ಘಟಕ × 700 ಮೆವ್ಯಾ = 700 ಮೆವ್ಯಾ

ಎಡ್ಲಾಪುರ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ – ಆರ್ ಪಿ. ಸಿ. ಎಲ್)(ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ)

1 ಘಟಕ × 800 ಮೆವ್ಯಾ = 800 ಮೆವ್ಯಾ

ಗಾಣೆಕಲ್ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ

1 ಘಟಕ × 0.35 ಮೆವ್ಯಾ = 0.35 ಮೆವ್ಯಾ

ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

4 ಘಟಕಗಳು × 60 ಮೆವ್ಯಾ = 240 ಮೆವ್ಯಾ

ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್(ಅನುಮೋದನೆ)

2 ಘಟಕಗಳು ×10 ಮೆವ್ಯಾ = 20 ಮೆವ್ಯಾ

ಘಟಪ್ರಭಾ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

2 ಘಟಕಗಳು × 16 ಮೆವ್ಯಾ = 32 ಮೆವ್ಯಾ

ಗೋದ್ನ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಪಿಟ್‍ಹೆಡ್) ಛತ್ತಿಸ್‍ಗಡ(ಅನುಮೋದನೆ)

2 ಘಟಕಗಳು × 800 ಮೆವ್ಯಾ = 1600 ಮೆವ್ಯಾ

ಗುಂಡ್ಯ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ(ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ)

2 ಘಟಕಗಳು × 200 ಮೆವ್ಯಾ = 400 ಮೆವ್ಯಾ

ಇಟ್ನಾಳ್ ಸೌರಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ,

ಕದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

3 ಘಟಕಗಳು ×50ಮೆವ್ಯಾ = 150 ಮೆವ್ಯಾ

(English) KALABURAGI THERMAL POWER STATION(ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ)

ಕಲ್ಮಲ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ

1 ಘಟಕ × 0.40 ಮೆವ್ಯಾ = 0.40 ಮೆವ್ಯಾ

ಕಪ್ಪದಗುಡ್ಡ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ

9 ಘಟಕಗಳು × 0.230, ಮೆವ್ಯಾ 11 ಘಟಕಗಳು × 0.230 ಮೆವ್ಯಾ = 4.555 ಮೆವ್ಯಾ

ಕೊಡಸಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

3 ಘಟಕಗಳು × 40 ಮೆವ್ಯಾ = 120 ಮೆವ್ಯಾ

ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

2 ಘಟಕಗಳು ×27.5 ಮೆವ್ಯಾ = 55 ಮೆವ್ಯಾ

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

4 ಘಟಕಗಳು × 21.6 ಮೆವ್ಯಾ 4 ಘಟಕಗಳು × 13.2 ಮೆವ್ಯಾ = 139 ಮೆವ್ಯಾ

ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

2 ಘಟಕಗಳು × 4.5 ಮೆವ್ಯಾ = 9 ಮೆವ್ಯಾ

ಮಾಣಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

2 ಘಟಕಗಳು × 4.5 ಮೆವ್ಯಾ = 9 ಮೆವ್ಯಾ

ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಜಲ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ(Ongoing)

1 ಘಟಕ × 10 ಮೆವ್ಯಾ =10 ಮೆವ್ಯಾ

ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಜಲ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

2 ಘಟಕಗಳು × 9 ಮೆವ್ಯಾ 1 ಘಟಕ × 10 ಮೆವ್ಯಾ = 28 ಮೆವ್ಯಾ

ನಾಗಜರಿ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

5 ಘಟಕಗಳು × 150 ಮೆವ್ಯಾ, 1 × 135 ಮೆವ್ಯಾ = 885 ಮೆವ್ಯಾ

ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಧುನಿಕರಣ – ನಾಗಜರಿ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ ಘಟಕ-6(R & M)

1 ಘಟಕ × 15 ಮೆವ್ಯಾ = 15 ಮೆವ್ಯಾ

ರಾಯಚೂರು ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕಗಳು 1 ರಿಂದ 8

7 ಘಟಕಗಳು x 210 ಮೆವ್ಯಾ = 1470 ಮೆವ್ಯಾ

ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ

10 ಘಟಕಗಳು × 103.5 ಮೆವ್ಯಾ = 1035 ಮೆವ್ಯಾ

ಶಿಂಷಾ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ

2 ಘಟಕಗಳು × 8.6 ಮೆವ್ಯಾ = 17.20 ಮೆವ್ಯಾ

ಶಿಂಷಾ ಸೌರ ಪಿ.ವಿ ಕೇಂದ್ರ

5 ಮೆವ್ಯಾ

ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಕಾಲಿಕ ಯೋಜನೆ(ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ)

3 Units x100 MW+1 Units x45 MW=345 MW

ಸರ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಶಿವನಸಮುದ್ರ)

4 ಘಟಕಗಳು × 6 ಮೆವ್ಯಾ, 6 ಘಟಕಗಳು ×3 ಮೆವ್ಯಾ = 42 ಮೆವ್ಯಾ

ಸೂಪಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

2 ಘಟಕಗಳು × 50 ಮೆವ್ಯಾ = 100 ಮೆವ್ಯಾ

ತದಡಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆವರ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ(ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ)

2100 ಮೆವ್ಯಾ

ವರಾಹಿ ಭೂಗರ್ಭ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

4 ಘಟಕಗಳು × 115 ಮೆವ್ಯಾ = 460 ಮೆವ್ಯಾ

ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಸೌರ ಪಿ.ವಿ ಕೇಂದ್ರ

3 ಮೆವ್ಯಾ

ಯಲಹಂಕ ಡೀಸೇಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೇಂದ್ರ

6ಘಟಕಗಳು × 18 ಮೆವ್ಯಾ = 108 ಮೆವ್ಯಾ

ಯಲಹಂಕ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆ(ಅನುಮೋದನೆ)

350 ಮೆವ್ಯಾ

ಎಲೆಸಂದ್ರ ಸೌರ ಪಿ.ವಿ ಕೇಂದ್ರ

3 ಮೆವ್ಯಾ

ಯರಮರಸ್ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ – ಆರ್ ಪಿ. ಸಿ. ಎಲ್)

2 ಘಟಕಗಳು × 800 ಮೆವ್ಯಾ = 1600 ಮೆವ್ಯಾ

ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :24.06.2014 11:48:23
ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು :admin