+ 100% - Englishಕನ್ನಡ
Menu

ಗೋದ್ನ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಪಿಟ್‍ಹೆಡ್) ಛತ್ತಿಸ್‍ಗಡ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.


ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :01.12.2016 01:03:04
ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು :admin