+ 100% - Englishಕನ್ನಡ
Menu

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

Final Seniority List

*Notification – Final Seniority List

*Notification – Final Seniority List MEDICAL, HRD, FINANCE

*MEDICAL_DLMS_DMS Medical_MS*HRD Finance

*Corporate Cadre – Final Seniority List

*Workmen Cadre – Final Seniority List – I

*Workmen Cadre – Final Seniority List – II

*Workmen Cadre – Final Seniority List – III

*Workmen Cadre – Final Seniority List – IV

*Replies To Objection

 

*ಪಿಂಚಣಿ ಜ್ಞಾಪನಪತ್ರ

*ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ – I

*ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ – II

*ಅಧಿಸೂಚನೆ – ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿರಿಯ ಪಟ್ಟಿ

*ಸಿವಿಲ್ * ವಿದ್ಯುತ್ * ಯಾಂತ್ರಿಕ

 *ಉಪಕರಣ * ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ * ಸಹಾಯಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ * ರಾಸಾಯನಿಕ

 * ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು * ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂವಹನ * ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

 * ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ * ಕಾನೂನು*ಮ್ಯಾಟ್ರಾನ್ * ವೈದ್ಯಕೀಯ

 * ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ * ಭದ್ರತೆ * ಕ್ರೀಡೆ

 

Workmen Cadre Provisional Seniority List

*Junior-Helpers*Helper-Civil * Helper-Ele * Helper-Mecl

*Helper-Inve*Helper(O-Stores)*Security Watchmen*Fireman

*Helper-Wardboy-Ayaha*Helper-DDT Sprayman*Helper-Civik Works-House Keeping*Helper-IB

*Helper School-Ayah*Asst.Opt.Cook*Draftman*Opt-Drawing

*Opt Drivers*DCPO*Boiler-Attendent*Techn.InstruMech

*Opt Instrument Mechanics*Opt.Auto Ele*Opt-Plumber*Opt.Sampler

*Typists*Jr.Assts*Opt Receptionist*Opt Multigraph

*Basic Health Worker*ANMs*Jr Health Inspectors*Primary Teachers(TCH)

*Nursery Teachers*Primary Teachers-PE*Loco Drivers*Foreman

*Techn.Ele*Techn.Welder*Techn. Fitter*Techn.Turner

*Techn.Wireman*Techn.Machinist*Techn.Auto*Boiler Attendent Gr-1

*Asst. X-Ray Technicians*Asst. Lab Medical*Asst.Pharma*Stenos

*Asst.Admin*Asst Acs*Sr.Asst.Teacher(HS)PE

*Sr.Techn(Stacker Reclaimer)*Sr.Asst Teachers(HS)*Index

Seniority List of corporate cadre

*ANNEXURE_R*ANNEXURE_S*ANNEXURE_T*ANNEXURE_U

*ANNEXURE_V*ANNEXURE_W1*ANNEXURE_W2*ANNEXURE_W3

*ANNEXURE_X1*ANNEXURE_X2*Notification-Seniority List 2

ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :11.01.2018 04:45:17
ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು :admin