+ 100% - Englishಕನ್ನಡ
Menu

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

 

  Yeddyurappa
  ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
  ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
   V-Ponnuraj
   ಶ್ರೀ ವಿ ಪೊನ್ನುರಾಜ್, ಭಾಆಸೇ
   ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
    Nagaraj
    ಶ್ರೀ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ
    ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
     Photo - TD
     ಶ್ರೀ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ
     ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
      ev-ramana
      ಡಾ|| ಇ ವಿ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾಆಸೇ
      ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
       Prasad
       ಶ್ರೀ ಐಎಸ್‍ಎನ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾಆಸೇ
       ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
        photo Sri Kumar Naik, IAS
        ಶ್ರೀ ಜಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
        ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ
         Rakesh-Singh
         ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾಆಸೇ
         ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ
          photo
          ಡಾ. ಎನ್ ಮಂಜುಳಾ, ಭಾಆಸೇ
          ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ
           08_01_2020
           ಶ್ರೀ ಎಂ ಬಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ, ಭಾಆಸೇ
           ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ
            sss
            ಶ್ರೀ ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ
            ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.

            ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :20.04.2021 10:39:59
            ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು :SECSD