+ 100% - Englishಕನ್ನಡ
Menu

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

 

  Sri H D Kumaraswamu
  ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
  ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
   V-Ponnuraj
   ಶ್ರೀ ವಿ ಪೊನ್ನುರಾಜ್, ಭಾಆಸೇ
   ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
    Nagaraj
    ಶ್ರೀ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ
    ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
     ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
     ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

     ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

     ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
      Prasad
      ಶ್ರೀ ಐಎಸ್‍ಎನ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾಆಸೇ
      ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
       ev-ramana
       ಡಾ|| ಇ ವಿ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾಆಸೇ
       ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
        Rakesh-Singh
        ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾಆಸೇ
        ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
         s-selva
         ಡಾ. ಎಸ್ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್, ಭಾಆಸೇ
         ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಮವರ್ತಿ ಪ್ರಭಾರ) ಕ ವಿ ಪ್ರ ನಿ ನಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
          C. Shikha
          ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ ಶಿಖಾ, ಭಾಆಸೇ
          ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.

          ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :10.09.2018 09:02:32
          ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು :SECSD