+ 100% - Englishಕನ್ನಡ
Menu

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

 

  Sri H D Kumaraswamu
  ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
  ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
   kpcl-md-new
   ಶ್ರೀ ಜಿ ಕುಮಾರ ನಾಯಕ್, ಭಾಆಸೇ
   ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
    Nagaraj
    ಶ್ರೀ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ
    ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
     PRavikumarIAS
     ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ, ಭಾಆಸೇ
     ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
     ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
     ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
      Smt.Renuka Chidambaram IAS
      ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಚಿದಂಬರಂ, ಭಾಆಸೇ
      ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
       Prasad
       ಶ್ರೀ ಐಎಸ್‍ಎನ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾಆಸೇ
       ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
        Ramana Reddy
        ಡಾ|| ಇ ವಿ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾಆಸೇ
        ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
         Rakesh-Singh
         ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾಆಸೇ
         ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
          Sri Jawaid-akhtar
          ಶ್ರೀ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್, ಭಾಆಸೇ
          ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ. ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.

          ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :15.06.2018 10:44:03
          ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು :admin