+ 100% - Englishಕನ್ನಡ
Menu

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

 

  cm
  ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
  ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
   en
   ಶ್ರೀ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
   ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ & ಸಂಸ್ಕøತಿ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
    V-Ponnuraj
    ಶ್ರೀ ವಿ ಪೊನ್ನುರಾಜ್, ಭಾಆಸೇ
    ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
     Nagaraj
     ಶ್ರೀ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ
     ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
      md
      ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ
      ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
       ev-ramana
       ಡಾ|| ಇ ವಿ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾಆಸೇ
       ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
        Prasad
        ಶ್ರೀ ಐಎಸ್‍ಎನ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾಆಸೇ
        ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
         photo Sri Kumar Naik, IAS
         ಶ್ರೀ ಜಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
         ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ
          Rakesh-Singh
          ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾಆಸೇ
          ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ
           photo
           ಡಾ. ಎನ್ ಮಂಜುಳಾ, ಭಾಆಸೇ
           ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ
            sss
            ಶ್ರೀ ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ
            ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ವಿ.ನಿ.ನಿ.
             IMG-20210730-WA0023
             ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ಕೆ ಎಸ್
             ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿನಿನಿ

             ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :31.07.2021 01:11:51
             ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು :SECSD