+ 100% - Englishಕನ್ನಡ
Menu

ಬೂದಿ ಬಳಕೆ

Fly Ash Disposal Policy

ಟಿಪಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ (ತಿಂಗಳನುಸಾರವಾಗಿ)

 

ರಾಯಚೂರು ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ

ಆಗಸ್ಟ್,2017

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್,2017

Fly Ash- October-2017

Fly Ash-November-2017

Fly Ash-December-2017

Fly Ash-Jan-2018

Fly Ash-Feb-2018

Fly Ash-Mar-2018

Fly Ash-April-2018

Fly Ash-MAY-2018

Fly Ash-August,2018

Fly Ash-September,2018

Fly Ash-October,2018

Fly Ash-November,2018

Fly Ash-December,2018

Fly Ash-January,2019

Fly Ash-February,2019

Fly Ash-March,2019

Fly Ash-April,2019

Fly Ash-May,2019

Fly Ash-June,2019

ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕ

ಏಪ್ರಿಲ್,2017

ಜೂನ್,2017

ಜುಲೈ,2017

ಆಗಸ್ಟ್,2017

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್,2017

September,2017

October,2017

November,2017

December,2017

January,2018

February,2018

March,2018

April,2018

May,2018

June,2018

July,2018

August,2018

September,2018

October,2018

November,2018

December,2018

January,2019

February,2019

March 2019

April 2019

May 2019

ಯರಮರಸ್ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ

April,2017

May,2017

June,2017

July,2017

August,2017

September,2017

October,2017

November,2017

December,2017

January,2018

February,2018

March,2018

April,2018

May,2018

June,2018

July,2018

August,2018

September,2018

October,2018

November,2018

December,2018

January,2019

February,2019

ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :12.07.2019 11:26:46
ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು :admin