+ 100% - Englishಕನ್ನಡ
Menu

ಬೂದಿ ಬಳಕೆ

ಟಿಪಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ (ತಿಂಗಳನುಸಾರವಾಗಿ)

 

ರಾಯಚೂರು ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ

ಆಗಸ್ಟ್,2017

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್,2017

 

ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕ

ಏಪ್ರಿಲ್,2017

ಜೂನ್,2017

ಜುಲೈ,2017

ಆಗಸ್ಟ್,2017

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್,2017

 

ಯರಮರಸ್ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ

ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :08.12.2017 01:39:00
ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು :admin